Algemene Voorwaarden Reiki praktijk the Angels
KvK nummer: 74493078

Art 1. Ethiekcode.
Ik ben als erkend RP Reiki Practitioner aangesloten bij de beroepsorganisatie Reiki Ryoho Foundation onder registratienummer 2019-31-422-RP
Praktijk the Angels gebruikt de ethiekcode van Reiki Ryoho Foundation als richting van leven en praktijk.
Alles wat rondom een behandeling aan de orde komt, zal vertrouwelijk worden behandeld.
Als lid van de Reiki Ryoho Foundation beschik ik over een aansluiting bij de geschillencommissie waardoor ik tegemoet kan komen aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.
Indien u een klacht heeft, meld deze dan bij de Ryoho Foundation.

Art 2. Gezondheid.
Een Reiki behandeling is een goede steun in het oplossen van fysieke, mentale, emotionele en spirituele problemen. Het is geen medische behandeling en biedt geen vervanging voor de reguliere geneeskunde. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige psychische of lichamelijke klachten.

Art 3. Aanmelding.
Aanmelden voor een behandeling geschiedt via het e-mail adres vermeld op de website of telefonisch. Het maken van een afspraak betekent aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

Art 4. Betaling.
Alle uitgevoerde behandelingen dienen op de dag zelf afgerekend te worden.

Art 5. Verhindering.
Annulering zonder kosten van een behandeling is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang.
Bij annulering korter dan 24 uur voorafgaand aan de behandeling worden 50% van de kosten in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor dan een factuur. Dit omdat de tijd die voor u gereserveerd staat, op deze korte termijn niet meer kan worden ingevuld.

Art 6. Aansprakelijkheid.
Reiki is helende energie. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling. Praktijk the Angels is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

Art 7. Geheimhouding.
Praktijk the Angels zal zonder toestemming geen informatie doorgeven aan derden. Ook geen e-mail adres of telefoonnummer. Er wordt zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgegaan.

Art 8. Vergoeding zorgverzekeraars.
De behandelingen van praktijk the Angels worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Art 9. Praktijk the Angels behoudt zich het recht voor clienten te weigeren.